کلاس آماده سازی دویدن دریاچه چیتگر (غرب تهران)(مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک یاس (شرق تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن شهر کرج (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن شهر اصفهان (تیر)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن آخر هفته پارک یاس (پنجشنبه و جمعه) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک پردیسان (غرب تهران) (روز فرد) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک یاس (شرق تهران) (روز فرد) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک لاله (مرکز تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک ملت (شمال تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس صفر تا صد دویدن پارک پردیسان (غرب تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن (آنلاین) (مرداد)

1,900,000 تومان13,000,000 تومان

کلاس آموزش دوچرخه سواری (یک ماهه) حضوری تهران

2,600,000 تومان

کلاس خصوصی آماده سازی دویدن

6,000,000 تومان

برنامه غذایی کاهش وزن (آنلاین)

750,000 تومان

برنامه غذایی افزایش وزن (آنلاین)

750,000 تومان

برنامه غذایی فستینگ (آنلاین)

850,000 تومان

برنامه غذایی کتوژنیک (آنلاین)

850,000 تومان

برنامه غذایی گیاه خواری (آنلاین)

850,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۳ فروردین ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (10 شهریور 1402)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۱۷ فروردین ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دو گروهی (تهران) (30 تیر ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دو گروهی (تهران) (26 آبان ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دوچرخه سواری گروهی (تهران) (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۲۵ خرداد ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (19 خرداد ۱۴۰۲)

100,000 تومان

کارگاه توسعه فردی با راهکار بازی (حضوری تهران) (جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱)

800,000 تومان

کارگاه توسعه فردی در کسب‌ و کار با راهکار بازی (حضوری تهران) (جمعه 23 دی ۱۴۰۱) Edutainment

800,000 تومان

برنامه صعود به قله برف انبار قم (حضوری) (جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱) (طرح سیمرغ)

500,000 تومان

کلاس آموزش دفاع شخصی به سبک وینگ چون (یک ماهه) حضوری تهران (آبان)

1,500,000 تومان3,500,000 تومان

ورکشاپ صعود به قله بند عیش (حضوری تهران) (جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱)

250,000 تومان

ورکشاپ آمادگی و تعیین سطح جهت صعود به قله سبلان (حضوری تهران) (جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱)

50,000 تومان

برنامه تمرینی صعود به قله توچال (شبمانی) (حضوری تهران) (پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱)

250,000 تومان

کارگاه توسعه فردی در کسب‌ و کار با راهکار بازی (حضوری تهران) (جمعه 28 بهمن ۱۴۰۱) Edutainment

800,000 تومان

ورکشاپ معرفی انواع دوچرخه و قطعات آن + مشاوره خرید دوچرخه (حضوری تهران) (جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱)

50,000 تومان

برنامه تمرینی صعود به قله دارآباد (حضوری تهران) (جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱)

250,000 تومان

برنامه دوچرخه سواری جنگل های راش (حضوری تهران) (جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱)

390,000 تومان

برنامه دوچرخه سواری غار نمکی گرمسار (حضوری تهران) (جمعه 7 بهمن ۱۴۰۱)

500,000 تومان

کارگاه یک روزه عملی کوهنوردی 25 فروردین 1402 (حضوری تهران)

500,000 تومان

ورکشاپ دفاع شخصی (حضوری تهران) (جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱)

100,000 تومان

کارآموزی کوهپیمایی ۳ روزه (حضوری تهران) (۴،۳،۲ آذر ۱۴۰۱)

500,000 تومان

برنامه روز جهانی دوچرخه سواری به محل کار (تهران) (29 اردیبهشت 1402)

100,000 تومان

برنامه دوچرخه‌سواری گروهی لواسان لتیان (تهران) (15 اردیبهشت ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دوچرخه سواری سد طالقان (حضوری تهران) (جمعه 8 اردیبهشت 1402)

600,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه صعود به قله دومیر استان مرکزی (حضوری) (جمعه 18 فروردین 1402) (طرح سیمرغ)

500,000 تومان