RUN

برنامه‌ها و کلاس های دویدن مونوپی با هدف یادگیری پیاده روی تا دویدن حتی برای کسانی که به دنبال شرکت در مسابقات ماراتن هستند طراحی و اجرا می شود.

کلاس آماده سازی دویدن پارک یاس (شرق تهران) (روز فرد) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن دریاچه چیتگر (غرب تهران)(مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک یاس (شرق تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن شهر کرج (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن شهر اصفهان (تیر)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن آخر هفته پارک یاس (پنجشنبه و جمعه) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک پردیسان (غرب تهران) (روز فرد) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک لاله (مرکز تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان7,000,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن پارک ملت (شمال تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس صفر تا صد دویدن پارک پردیسان (غرب تهران) (روز زوج) (مرداد)

1,300,000 تومان9,800,000 تومان

کلاس آماده سازی دویدن (آنلاین) (مرداد)

1,900,000 تومان13,000,000 تومان

کلاس خصوصی آماده سازی دویدن

6,000,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۳ فروردین ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (10 شهریور 1402)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۱۷ فروردین ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دو گروهی (تهران) (30 تیر ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دو گروهی (تهران) (26 آبان ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دویدن گروهی (تهران) (۲۵ خرداد ۱۴۰۳)

100,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (19 خرداد ۱۴۰۲)

100,000 تومان

برنامه دوی گروهی (تهران) (۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

100,000 تومان
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد